CÔNG TY CỔ PHẦN VINGARDEN

Địa chỉ: số 78 Trung Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch:  Số 78 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hotline: 024.7305.6879 – 024.7305.6879

Email: vingarden.group@gmail.com