Chính sách xử lý khiếu nại

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ số hotline hoặc số điện thoại chuyên viên hoặc cán bộ phụ trách để tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại Vingarden.

Tất cả mọi trường hợp bảo hành, Qúy khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành căn cứ thời gian bảo hành đã có trong hợp đồng đã ký kết.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.